1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Russian (CIS)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

Оподаткування об'єктів інтелектуальної власності

PDF Друк e-mail

Чинне податкове законодавство не передбачає окремого порядку податкового обліку всіх об'єктів інтелектуальної власності. Більш того, в різних умовах один і той самий об'єкт інтелектуальної власності може враховуватися по-різному. Тому основне завдання бухгалтера при веденні податкового обліку об'єктів інтелектуальної власності полягає в тому, щоб правильно класифікувати  об'єкт інтелектуальної власності. Іншими словами, слід визначити: чи надійшов на підприємство (в результаті покупки або самостійної розробки) нематеріальний актив або підприємство понесло витрати, пов'язані з використанням нематеріального активу, що належить іншій фізичній або юридичній особі?

Нагадаємо, що підприємство може бути власником самостійно розроблених (і зареєстрованих у разі необхідності) об'єктів інтелектуальної власності, а також майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, отриманих за відповідними договорами (наприклад, за договором про передачу виключних майнових прав). При цьому для ідентифікації об'єкта інтелектуальної власності можуть бути, зокрема, наступні документи:

- Свідоцтво - на торговельну марку (товарний знак, знаки на товари і послуги), топографію інтегральної мікросхеми;

- Патент - на об'єкти промислової власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок);

- Договір на передачу виключних майнових прав - для об'єктів авторського права;

- Наказ про віднесення інформації до комерційної таємниці і т. п.

У податковому обліку об'єкт інтелектуальної власності (майнові права на нього, отримані підприємством), може бути визнаний нематеріальним активом, якщо він відповідає визначенню, яке дає п. 1.2 ст. 1 Закону про податок на прибуток. Так, відповідно до зазначеної норми Закону нематеріальні активи - це об'єкти інтелектуальної, в тому числі промислової, власності, а також інші аналогічні права, визнані у порядку, встановленому відповідним законодавством, об'єктом права власності платника податку.

Таким чином, основним критерієм визнання нематеріальним активом у податковому обліку підприємства є наявність у підприємства виключних майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності. При цьому строк корисного використання таких об'єктів для податкового обліку значення не має. Що ж це означає?

По-перше, навіть якщо строк корисного використання об'єкта інтелектуальної власності менше року, то його вартість може відображатися в обліку його правовласника як нематеріальний актив.

По-друге, об'єкти інтелектуальної власності та отримані підприємством права на них можуть бути визнані нематеріальним активом тільки в податковому обліку їх правовласника. Якщо ж об'єкти інтелектуальної власності отримані в тимчасове користування без права на розпорядження такими об'єктами, то підприємство не може враховувати такі об'єкти в складі нематеріальних активів.

Фахівці нашого агентства більш детально нададуть відповіді на всі Ваші запитання. Для цього заповніть, будь ласка, анкету або зв'яжіться з нами будь-яким зручним дя Вас способом.

 

Наш принцип

Наша команда працює насамперед на результат досягнення цілей та стратегічних завдань клієнтів, що є основоположним чинником для роботи патентно-юридичної агенції "Бренд Груп".

Наша позиція

Своєчасно звернувшись за кваліфікованою допомогою до нас, Ви допоможете запобігти можливість економічного збитку від неправомірного використання інтелектуальної власності третіми особами.

Наша робота

Ми пропонуємо тільки ті послуги, які здатні виконати і виконуємо взяті зобов'язання в повному обсязі та у визначені терміни, тому що основою нашої роботи є дотримання ділової етики та сумлінність.