1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Russian (CIS)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

Торгівельна марка

PDF Друк e-mail

Торгівельна марка (знак для товарів і послуг) в повсякденному сенсі - це своєрідна візитна картка, яку виробник «вручає» споживачеві шляхом безпосереднього його нанесення на свої товари або їх упаковку. У юридичному аспекті торговельна марка - один з об'єктів інтелектуальної власності. Основна функція торгової марки - відрізняти товари і послуги одного виробника від товарів і послуг іншого виробника.

Вибір і розробка торговельної марки повинні здійснюватися так, щоб його характеристики сприяли виконанню основної функції знаку і задовольняли вимогам охороноспроможності та Рекламоспособность. Торгова марка надає її власнику:

• право на використання торгової марки в тому вигляді, як вона зареєстрована;
• виключне право дозволяти іншій особі використовувати свою торговельну марку (продавати ліцензію);
• забороняти іншим особам використовувати таку ж саму торговельну марку відносно таких самих товарів і / або послуг або торговельну марку яка схожа з зареєстрованою торговою маркою до ступеня змішування і вводить в оману.

Торгова марка може складатися із слова або комбінації слів, букв або цифр, з малюнків, символів, тривимірних позначень, що реалізовуються, наприклад, у формі та упаковці виробів, бути представленою у кольорі або поєднанні кольорів. Торговельною маркою може бути також звукові сигнали, такі як музика або будь-які інші звуки, запахи, кольори.

Для того щоб уникнути необхідності реєстрації в кожному національному або регіональному відомстві, Всесвітня Організація Інтелектуальної Власності (ВОІВ) виконує адміністративні функції системи міжнародної реєстрації знаків. Ця система регулюється двома договорами: Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та Мадридською протоколом. Україна є учасницею цих договорів, що дає можливість українським заявникам одержувати правову охорону товарного знака в різних країнах не тільки за національною процедурою, а також з використанням Мадридської системи. Є ще одна цікава можливість для українських заявників - отримати Знак Європейського Співтовариства. Цей знак діє у всіх державах-членах і видається терміном дії на 10 років з можливістю продовження на наступні десятирічні періоди.

Які позначення можуть бути зареєстровані як товарні знаки:

• По-перше - це позначення мають розрізняльну здатність;
• По-друге - не вводять в оману споживачів щодо виробника товарів / послуг, місця виробництва, самого товару та / або послуги;
• Умови, при яких позначення не можу бути зареєстровано як знак визначені статтею 6 Закону.

Згідно з п. 4 ст. 5 Закону об'єм правової охорони визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до Державного реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Власником майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники. Право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею не прийнято рішення про відмову в реєстрації знака, можливості оскарження якого вичерпані.

Фахівці нашого агентства більш детально нададуть відповіді на всі Ваші запитання. Для цього заповніть, будь ласка, анкету або зв'яжіться з нами будь-яким зручним дя Вас способом.

 

 

Наш принцип

Наша команда працює насамперед на результат досягнення цілей та стратегічних завдань клієнтів, що є основоположним чинником для роботи патентно-юридичної агенції "Бренд Груп".

Наша позиція

Своєчасно звернувшись за кваліфікованою допомогою до нас, Ви допоможете запобігти можливість економічного збитку від неправомірного використання інтелектуальної власності третіми особами.

Наша робота

Ми пропонуємо тільки ті послуги, які здатні виконати і виконуємо взяті зобов'язання в повному обсязі та у визначені терміни, тому що основою нашої роботи є дотримання ділової етики та сумлінність.